Tin Tức

BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG “ MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN VỚI ĐẢNG CHÍNH TRỊ VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI”
 
TỌA ĐÀM KHOA HỌC
Tọa đàm khoa học về mối quan hệ giữa nhà nước kiến tạo phát triển với đảng chính trị và các tổ chức xã hội
 
Hội thảo cấp khoa “Nguyên tắc hạn chế quyền cơ bản hiến định theo Hiến pháp 2013”
Hội thảo cấp khoa “Nguyên tắc hạn chế quyền cơ bản hiến định theo Hiến pháp 2013” - Chủ trì Trưởng khoa - PGS.TS. Tô Văn Hòa
 
HT “Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam trong mối quan hệ với các môn khoa học pháp lý cơ sở ngành và chuyên ngành của chương trình đào tạo Luật học”
Hội thảo khoa học cấp Khoa: “Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam trong mối quan hệ với các môn khoa học pháp lý cơ sở ngành và chuyên ngành của chương trình đào tạo Luật học” Chủ trì: PGS.TS. Tô Văn Hòa
 
Hội thảo sắp diễn ra
Hội thảo cấp Khoa “Nguyên tắc hạn chế quyền cơ bản hiến định theo Hiến pháp 2013”
 
Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2018
Trường Đại học Luật tổ chức "Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2018"
 
Hội thảo "Quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành"
Hội thảo "Quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành"
 
Hội thảo sắp diễn ra: Pháp luật tố tụng ở Việt Nam trong tiến trình lịch sử
PHÁP LUẬT TỐ TỤNG Ở VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ
 
Hội thảo sắp diễn ra: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và đất đai
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ ĐẤT ĐAI
 
Toạ đàm " K42 - Điều chưa biết"
K42 - ĐIỀU CHƯA BIẾT
 
HỘI THẢO KHOA HỌC: QUY TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH TỪ THỰC TIỄN XÂY DỰNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015
QUY TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH TỪ THỰC TIỄN XÂY DỰNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015
 
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC
Đại hội Chi bộ Khoa PL HCNN nhiệm kỳ 2017-2020
 
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC
Đại hội Công đoàn Khoa PL Hành chính - Nhà nước
 
HỘI THẢO: CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ LÃNH THỔ QUỐC GIA CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ
CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ LÃNH THỔ QUỐC GIA CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ