HT “Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam trong mối quan hệ với các môn khoa học pháp lý cơ sở ngành và chuyên ngành của chương trình đào tạo Luật học”

Đăng vào 12/06/2018 10:04

Ngày 22/05/2018, Khoa Pháp luật Hành chính – nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam trong mối quan hệ với các môn khoa học pháp lý cơ sở ngành và chuyên ngành của chương trình đào tạo Luật học” dưới sự chủ trì của  Trưởng khoa PL Hành chính – Nhà nước - PGS.TS. Tô Văn Hoà.

Hội thảo diễn ra với sự có mặt của PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, Phó chủ nhiệm bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, TS. Lương Văn Tuấn, Trưởng khoa Luật, Học viện phụ nữ, PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến, Phó trưởng khoa Pháp luật kinh tế, PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu, giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo… cùng nhiều đại diện của các khoa, phòng ban trong trường; cácgiảng viên trong khoa PL Hành chính – Nhà nước và các sinh viên, học viên quan tâm khác.

Hội thảo có 15 tham luận được trình bày cùng nhiều ý kiến phát biểu. Qua đó, hội thảo đã phân tích và làm rõ một số nội dung quan trọng bao gồm:

- Sự thiếu vắng tri thức lịch sử, đặc biệt là trong chuyên ngành luật khiến cho sinh viên có thái độ học tập và làm việc chưa thực sự hoàn thiện. Cùng với đó, việc vận dụng kiến thức lịch sử, phương pháp luận sử học là hết sức cần thiết cho sinh viên ngành luật.

- Lịch sử nhà nước và pháp luật là môn học có kiến thức liên quan đến nhiều môn học, trong đó có cả luật dân sự, luật hình sự, luật đất đai, luật hôn nhân và gia đình.v.v. Những kiến thức lịch sử xoay xung quanh những vấn đề này là cơ sở cho việc giải thích những yếu tố văn hóa và xã hội ngày nay mà các lĩnh vực pháp luật cụ thể đang giải quyết, chẳng hạn như vấn đề đất đai công thổ, vấn đề tài sản hương hỏa trong thừa kế, vấn đề kết hôn và ly hôn.v.v.

- Môn lịch sử nhà nước cần có vị trí xứng đáng và đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong hệ thống đào tạo luật. Đa số các đại biểu đều đồng tình việc đưa môn học này thành môn bắt buộc để tất cả sinh viên đều có cơ hội học tập và cũng là để phù hợp hơn với chương trình đào tạo cử nhân luật ở các nước trên thế giới.

Hội thảo “Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam trong mối quan hệ với các môn khoa học pháp lý cơ sở ngành và chuyên ngành của chương trình đào tạo Luật học” đã thành công tốt đẹp và thu được nhiều nội dung có giá trị.