Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2018

Đăng vào 29/03/2018 10:21

Căn cứ Kế hoạch quảng bá tuyển sinh năm 2018 số 888/KH-ĐHLHN ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức "Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2018" như sau:

Thời gian tổ chức: Chủ nhật, nầy 01/04/2018

Địa điểm: Sảnh nhà A và Hội trường A403, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Nội dung: Cung cấp các thông tin về công tác tuyển sinh năm 2018

               Giới thiệu về Trường ĐH Luật HN, về các khoa, các bộ môn, các hoạt động chính của Nhà trường để các em học sinh biết và có cơ hội lựa chọn ngành nghề phù hợp theo học đại học trong tương lai.

Trân trọng kính mời các học sinh, phụ huynh học sinh và mọi người có liên quan đến tham dự!