Hội thảo cấp khoa “Nguyên tắc hạn chế quyền cơ bản hiến định theo Hiến pháp 2013”

Đăng vào 12/06/2018 10:07

Ngày 22/05/2018, Khoa Pháp luật Hành chính – nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nguyên tắc hạn chế quyền cơ bản hiến định theo Hiến pháp 2013” dưới sự chủ trì của Trưởng khoa, PGS – TS. Tô Văn Hoà

Thông qua 15 tham luận được trình bày, đại diện của Học viện phụ nữ, của các Khoa, phòng ban trong trường, các giảng viên trong khoa và các em sinh viên quan tâm đã trao đổi nhiều ý kiến khác nhau về các nội dung như: Các vấn đề lý luận cơ bản xung quanh nguyên tắc hạn chế quyền cơ bản hiến định tại Khoản 2, Điều 14, Hiến pháp 2013 như cơ sở lý luận, khái niệm, vai trò, ý nghĩa của nguyên tắc, phân tích việc áp dụng nguyên tắc hạn chế quyền cơ bản hiến định trong một số lĩnh vực nhất định như: tố tụng hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, đăng ký kinh doanh… Bên cạnh đó, nghiên cứu đối sánh nguyên tắc hạn chế quyền cơ bản trong lịch sử lập hiến Việt Nam và với các quốc gia khác và luật quốc tế về nhân quyền; về phạm vi, biện pháp, cách thức hạn chế quyền và những cơ chế đánh giá tính đúng đắn của việc hạn chế quyền như: phương pháp tương xứng (của hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa), phương pháp cân bằng (của hệ thống pháp luật Anh-Mỹ)…

Hội thảo “Nguyên tắc hạn chế quyền cơ bản hiến định theo Hiến pháp 2013” là cơ hội để các giảng viên, các nhà khoa học trao đổi về một số vấn đề cơ bản trong Hiến pháp 2013 đem lại nhiều kiến thức bổ ích phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.