HỘI THẢO KHOA HỌC: QUY TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH TỪ THỰC TIỄN XÂY DỰNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

Đăng vào 06/11/2017 00:00

          Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2017, tạo diễn đàn chia sẻ, bình luận những vấn đề về quy trình xây dựng luật từ thực tiễn xây dựng Bộ luật hình sự năm 2015, phục vụ tích cực cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sáng ngày 30/10/2017, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Quy trình xây dựng luật theo pháp luật hiện hành từ thực tiễn xây dựng Bộ luật hình sự năm 2015”.

          Hội thảo có sự tham gia của các diễn giả là các nhà nghiên cứu, giảng dạy cũng như làm công tác thực tiễn đến từ nhiều cơ quan, ban ngành: Ông Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Ông Trần Văn Độ, nguyên Chánh án Toà án Quân sự Trung ương; Ông Nguyễn Công Long, Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội; Ông Trần Văn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ PL Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp; Ông Đỗ Khắc Hưởng, Bộ Công an; Ông Nguyễn Văn Tùng, Toà án nhân dân tối cao…; đại diện một số Bộ ngành, đơn vị đào tạo, cơ quan báo chí và lãnh đạo, giảng viên các Khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn trong trường.

          Hội thảo đã lắng nghe 6 báo cáo khoa học và hơn 20 lượt ý kiến, qua đó một số nội dung quan trọng liên quan tới vấn đề quy trình xây dựng luật và bài học thực tiễn Bộ luật Hình sự 2015 như: Tổng quan quy định pháp luật hiện hành về quy trình xây dựng luật, chính sách hình sự và quan điểm, cách tiếp cận xây dựng Bộ luật hình sự, những hạn chế trong quy trình, cách thức tổ chức xây dựng Bộ luật hình sự 2015. Đặc biệt là những chia sẻ về kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn quy trình xây dựng Bộ luật hình sự. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, Hội thảo bàn luận sâu thêm một số vấn đề xung quanh thực tiễn quy trình xây dựng Bộ luật hình sự 2015, nguyên nhân gây ra những thiếu sót, những hạn chế của Bộ luật hình sự 2015 trong đó có nhiều nguyên nhân, một trong các nguyên nhân xuất phát từ hạn chế trong quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

 

          Hội thảo nhận định còn nhiều vấn đề xung quanh các quy định pháp luật về quy trình xây dựng luật hiện nay và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 cần được tiếp tục nghiên cứu nhằm sửa đổi và hoàn thiện, nâng cao hiệu quả xây dựng luật trong thực tiễn.

          Tổng kết hội thảo, TS. Đoàn Thị Tố Uyên – đồng chủ trì Hội thảo đánh giá Hội thảo đã thành công tốt đẹp, giải quyết được một số vấn đề pháp lý nổi cộm xung quanh hoạt động xây dựng luật. Kết quả của Hội thảo là nguồn tư liệu quan trọng, phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và giảng dạy của trường Đại học Luật Hà Nội trong thời gian tới.