TỌA ĐÀM KHOA HỌC

Đăng vào 16/07/2018 09:13

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC

MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN VỚI ĐẢNG CHÍNH TRỊ VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI

          Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, trong khuôn khổ triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, sáng ngày 12 tháng 7 năm 2018, Khoa Pháp luật Hành chính – Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp cùng ban chủ nhiệm đề tài tổ chức toạ đàm khoa học “Mối quan hệ giữa nhà nước kiến tạo phát triển với đảng chính trị và các tổ chức xã hội”. PGS.TS. Tô Văn Hoà – Trưởng khoa Pháp luật Hành chính – Nhà nước chủ trì toạ đàm, đồng chủ trì là ThS. Đậu Công Hiệp – Chủ nhiệm đề tài khoa học.

          Toạ đàm đã thu hút được sự quan tâm của các thầy, cô giáo, các nhà nghiên cứu trong và ngoài trường. Các học giả trao đổi thảo luận nhiều ý kiến xung quanh vấn đề khái niệm nhà nước kiến tạo phát triển dưới góc độ kinh tế và chính trị - pháp lý, những điển hình trên thế giới cho mô hình này. Nhiều câu hỏi được đặt ra đối với các thành viên thực hiện đề tài nghiên cứu về mục đích nghiên cứu đề tài, phạm vi nghiên cứu, triển vọng ứng dụng kết quả nghiên cứu… Nhiều ý kiến băn khoăn về tính quy luật, tính đặc trưng của nhà nước kiến tạo phát triển trong sự so sánh đối chiếu với các mô hình nhà nước tối thiểu, nhà nước chỉ huy, nhà nước phúc lợi…Một số ý kiến đề xuất ban chủ nhiệm đề tài nên mạnh dạn bổ sung thêm các nội dung liên hệ với tình hình thực tiễn ở Việt Nam hiện nay…

          Ban chủ nhiệm đề tài nghiên cứu đã tiếp thu được nhiều ý kiến quý báu từ các khách mời tham dự toạ đàm khoa học. PGS.TS. Tô Văn Hoà kết luận toạ đàm thành công và mang nhiều ý nghĩa, không chỉ là diễn đàn trao đổi chuyên môn học thuật mà còn đóng góp nhiều ý tưởng nghiên cứu cho ban chủ nhiệm đề tài khoa học, toạ đàm nên được nhân rộng đối với các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở khác.

          Toạ đàm kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.