BỘ MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH

Đăng vào 23/09/2017 00:00

            Bộ môn Luật Hành chính được hình thành ngay từ khi trường Đại học Pháp lí được thành lập năm 1979. Ban đầu, chỉ có 2 giảng viên chính thức, sau đó tăng dần và có thời kì số giảng viên thuộc Bộ môn lên tới 16 người. Hiện nay, Bộ môn có 10 người với 6 tiến sĩ, 4 thạc sĩ, 1 giảng viên cao cấp, 3 giảng viên chính. Các giảng viên đều tâm huyết với nghề nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cho các hệ chính qui, tại chức, đào tạo sau đại học, hướng dẫn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nghiên cứu khoa học. Không chỉ giảng dạy, các giảng viên còn tích cực nghiên cứu khoa học bằng các hình thức viết tham luận hội thảo, bài tạp chí, biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, chủ nhiệm và tham gia các đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp trường, tham gia xây dựng dự án luật, dịch tài liệu phục vụ hoạt động chuyên môn và hoàn thành nhiều công việc được giao khác.

Khi mới thành lập, Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy môn Luật Hành chính và môn Kĩ thuật soạn thảo văn bản. Năm 1996, môn Kĩ thuật soạn thảo văn bản được tách thành bộ môn độc lập. Cùng với sự phát triển của pháp luật và yêu cầu đào tạo, Bộ môn đã được giao nhiệm vụ giảng dạy môn Công chứng và chứng thực, môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, môn Luật Tố tụng hành chính và nhiều chuyên đề tự chọn dành cho sinh viên Khoa Hành chính- nhà nước. Các môn học và chuyên đề hiện nay đang được xây dựng lại phù hợp với yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ.

Giáo trình Bộ môn biên soạn gồm: Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam (phần chung và phần riêng), Giáo trình Luật Tố tụng hành chính, Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

     Qua các thời kì, Bộ môn được giao đảm nhiệm các môn học và chuyên đề như sau:

1. Luật Hành chính

2. Kĩ thuật soạn thảo văn bản

3. Luật Tố tụng hành chính

4. Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

5. Luật sư, công chứng, chứng thực

6. Kĩ năng tham gia giải quyết vụ án hành chính

7. Kĩ năng tư vấn pháp luật hành chính

8. Kĩ năng thụ lí vụ án hành chính

9. Văn bản quản lí hành chính văn phòng

10. Kĩ năng tổ chức công sở

11. Lịch sử nền hành chính Việt Nam

12. Tổ chức nhân sự hành chính

13.  Các học thuyết về quản lí