KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Đăng vào 28/07/2017 16:42

1. Tên đơn vị: Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước

2. Năm thành lập: 10/11/1979

3. Địa chỉ liên hệ:

Phòng 501 - 502 nhà A Đại học Luật Hà Nội

87 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội

4. Các bộ môn trực thuộc khoa

4.1 Bộ môn Lý luận Nhà nước và pháp luật

4.2 Bộ môn Luật Hiến pháp

4.3 Bộ môn Luật Hành chính

4.4 Bộ môn Xây dựng văn bản pháp luật

4.5 Bộ môn Lịch sử nhà nước và pháp luật