ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Đăng vào 30/09/2017 00:00

 

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, Kế hoạch số 03 của Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội về việc tổ chức đại hội chi bộ, vào lúc 8h 30 phút, ngày 25 tháng 9 năm 2017, Chi bộ Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước đã  tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại hội diễn ra trong 01 buổi, ngày 25/ 9/ 2017 với sự tham gia của 31 đại biểu.

Trên tinh thần phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững nguyên tắc Đảng, đại hội đã tập trung nghe và thảo luận báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ Khoa Pháp luật Hành chính-Nhà nước, Báo cáo kiểm điểm công tác của Chi ủy

Đại hội thảo luận và thống nhất ý chí biểu quyết mục tiêu, phương hướng, xác định những nhiệm vụ cơ bản trên các lĩnh vực của nhiệm kỳ tới:

Một là, Về công tác xây dựng Đảng

- Kết nạp 3-5 quần chúng ưu tú;

- 100% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ;

-  Chi bộ trong sạch, vững mạnh;

Hai là, Về lãnh đạo xây dựng đơn vị và các tổ chức đoàn thể

- Công tác cán bộ: tái bổ nhiệm, bổ nhiệm mới lãnh đạo một số bộ môn; thực hiện kế hoạch tuyển dụng; động viên 1 đến 2 đ/c làm hồ sơ phong học hàm GS, 3 đến 5 đ/c làm hồ sơ phong học hàm PGS và 2 đến 4 tham gia thi NCS;

- Công tác chuyên môn: phấn đấu mỗi năm 5 đến 10 đề tài KH cấp trường, 1 đề tài cấp bộ; 100% ĐV hoàn thành nhiệm vụ NCKH;

- Công tác đoàn thể:

+ Công đoàn: tiếp tục củng cố tổ chức, kiện toàn công đoàn; 100% CĐV hoàn thành nhiệm vụ, tỉ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tập thể công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc;

+ Đoàn thanh niên:100% ĐV hoàn thành nhiệm vụ, tỉ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tập thể đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên khối trường ĐH,CĐ;

 Đại hội đã thống nhất giới thiệu đề án nhân sự cho Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2018 và tiến hành bỏ phiếu kín.

Kết quả nhân sự của nhiệm kỳ mới gồm 05 đồng chí :

1. Đ/c  Tô Văn Hòa        giữ chức vụ Bí thư chi bộ;

  1. Đ/c Nguyễn Thị Thủy     giữ chức vụ Phó bí thư chi bộ;
  2. Đ/c Trần Thị Hiền      giữ chức vụ Chi ủy viên;
  3. Đ/c Đoàn Thị Tố Uyên        giữ chức vụ Chi ủy viên;
  4. Đ/c Trần Hồng Nhung          giữ chức vụ Chi ủy viên.

Sau  4 tiếng làm việc nghiêm túc, khẩn trưởng, Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua qua nghị quyết Đại hội Chi bộ Khoa Pháp luật Hành chính – Nhà nước nhiệm kỳ 2017 – 2020 với tỉ lệ 31/31 có mặt (100%) và Đại hội đã kết thúc hồi 12 giờ 50 phút, cùng ngày.