Thông tin liên lạc của Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước

Đăng vào 10/11/2017 16:52

Địa chỉ: Phòng 501, 502 nhà A Đại học Luật Hà Nội

            87 Nguyễn Chí Thanh, Láng Trung, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:

            BCN khoa: 02437730241

            VP khoa: 02438352357